RÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning inom ett antal områden främst inom den tekniska industrisektorn med processkartläggningar, verksamhetsledning, avtalsprocesser, projektledning och teknik.

Processkartläggning

Kinnunen Consulting erbjuder en processkartläggning som på ett oberoende sätt förklarar och rationaliserar flödet i processerna i en verksamhet.

Verksamhetsledning – vad bör jag tänka på?

 • Policy och planer
 • Systembegrepp, processer och livscykelmodeller
 • Ledningssystem för IT, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och krishantering
 • Resurshantering.

Avtal – vad ska jag ta med?

 • Kravställning vid anskaffning och/eller försäljning och leverans av system/produkter eller tjänster.

Projekt – vad behövs för att bedriva lyckade projekt?

 • Projektledning och kvalitetsledning i projekt, tid- och kostnadsplanering och uppföljning.
 • Riskhantering (projektrisker, system/produktrisker, CE-märkning, krishantering)
 • Konfigurationshantering (revisionshantering)
 • Informationshantering (projektportaler, teknisk dokumentation).

Teknik – vad behövs för att realisera ett bra system eller en bra produkt?

 • Intressentkravanalyser
 • Tekniska kravanalyser
 • Teknisk arkitektur (WBS)
 • Implementation
 • Integration, verifikation & validering
 • Optimering av användning och support/underhåll
 • Strategier för avveckling och återvinning.