ข้อมูลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  • แหล่งข้อมูลประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค

คลิกเพื่อชมรายละเอียด

  • ข้อมูลพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมจำนวน ๘ ครั้ง คลิกเพื่อชมรายละเอียด
  • การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดร้อยเอ็ด คลิกเพื่อชมรายละเอียด

พิธีตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

พิธีทำน้ำอภิเษก จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

พีธีดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒