ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

สพป.ขอนแก่น เขต 5

(คลิกที่ภาพได้เลยนะครับ)

ผล RT'63

ผล NT'63

ผล O-NET '63

แนวทางส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

รายงานผล O-NET ป.6 ปี 2563

รายงานผล O-NET ม.3 ปี 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

O-NET ศน.พิพัฒน์พงษ์ 0821240855

NT ศน.สมปอง โทรศัพท์ 0951867425 อีเมล์ sompong0951867425@gmail.com

RT ศน.คีระคิน โทรศัพท์ 0865572213 อีเมล์ pomkrub2010@gmail.com

ผู้เข้าชมเว็บไซต์