Kinderkijk biedt praktische workshops en pedagogische coaching voor ouders en pedagogisch professionals.

Binnen een straal van 40 kilometer rondom Heerenveen.

Al mijn hele leven, zolang ik me kan herinneren ben ik mijn omgeving aan het observeren. Ik houd van kijken, zien, analyseren en interpreteren van wat er om mij heen gebeurt. In 2007 vond ik een visie en manier van werken die daar volledig bij aansluit; de pedagogiek van Reggio Emilia! Sindsdien ben ik mij gaan verdiepen en verbreden in deze pedagogiek. Binnen (kinderopvang en basisschool) de Buitenkans in Heerenveen, als docent agogische vakken, maar vooral ook als moeder!

Kijken en luisteren naar kinderen op een manier die kinderen ruimte geeft hun eigen ideeën te vormen. Een visie en werkwijze die ik graag wil delen en uitdragen!

Ik ga graag samen op onderzoek naar de visie en manier van werken die bij je past. Daarom bied ik diverse workshops en pedagogische coaching voor ouders en pedagogisch professionals! Klik op de workshop naar keuze verder op deze pagina.

Wil je meer over mij weten? Kijk op de pagina 'wie is Kinderkijk'?

Wil je ook kijken naar kinderen vanuit mogelijkheden en vertrouwen?

Wil je kijken naar behoeften achter gedrag en kijken hoe je daar op in kan spelen?

Wil je de inrichting van jullie ruimte (letterlijk en figuurlijk) laten aansluiten?

Wil je samen op onderzoek en kritisch kijken naar je activiteitenaanbod?

Meld je dan aan voor één van de workshops 'Reggio Emilia'.

Wil je leren hoe je ruimte kan geven aan emoties en grenzen aan gedrag?

Wil je kinderen emoties leren herkennen, benoemen, accepteren en uiten (op een gewenste manier)?

Weet je af en toe ook niet meer hoe je kan reageren, wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit?

Wil je tips en concrete tools om thuis of op je werk direct toe te kunnen passen?

Meld je dan aan voor een workshop Kinderen en emoties!

Kinderkijk biedt praktische workshops en coaching voor ouders en pedagogisch professionals

Binnen een straal van 40 kilometer rondom Heerenveen.

Een miniworkshop is een korte workshop met een onderwerp naar keuze op het gebied van visie, honderd talen, zelfredzaamheid, kijken naar kinderen, documenteren etcetera. Het is een praktische workshop vol tips en ideeën om direct na de workshop toe te kunnen passen. De miniworkshop wordt georganiseerd in een groep pedagogisch professionals en/of ouders. Ideaal voor bijvoorbeeld een teambijeenkomst of ouderavond op scholen, kinderopvang, buurtcentra etc.

In een workshop voor pedagogisch professionals gaan we de verdieping in! Vooraf kijken we samen welke onderwerpen het meest aansluiten bij de praktijk. Deze workshop kan ingezet worden als (deel van) een teamdag of studiedag. Een afwisseling van theorie en praktijk vol handvatten, tips en ideeën om passend binnen je eigen praktijk toe te passen.

In de miniworkshop krijg je antwoord op hoe emoties werken en krijg je een aantal tips en trucs. De miniworkshop wordt georganiseerd in een groep ouders en/of professionals. Ideaal voor bijvoorbeeld, scholen, kinderopvang, buurtcentra etc.

In de driedelige workshops gaan we echt de verdieping in! In iedere bijeenkomst behandelen we uitgebreid een emotie (boos, bang en verdriet). In een kleine groep/setting gaan we praktisch aan de slag met emoties, dit kan zelfs bij je thuis.

Ook is het mogelijk een workshop volledig naar wens samen te stellen met een doelgroep naar keuze. Bijvoorbeeld specifiek gericht op peuters of pubers. Of als (onderdeel van) een studiedag.

Vanaf 2023 moet iedere pedagogisch medewerker die werkt met baby's een gecertificeerde training gevolgd hebben. Ik bied vanuit WerkendLeren de training 'Ruimte voor baby's' aan. Een praktische training waarin we aan de slag gaan met ruimte voor baby's en vooral de verdieping in gaan op het gebied van kennis en vaardigheden.

Voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang is pedagogische coaching verplicht. Kinderkijk is in te huren voor deze pedagogische coaching mits de organisatie werkt of wil werken geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia.

Kijken naar wat kinderen ons laten zien...

Kinderen laten met hun gedrag zoveel zien,

ik wil je een blik geven in de wereld van het kind.

Leren kijken naar welke behoefte achter gedrag zit.

En hoe je als opvoeder ruimte kan geven aan emoties en grenzen aan gedrag.

I have to learn

Have to try

Have to trust

Have to cry

Have to see

Have to know

That I can be myself


© ´Krezip - I would stay`

Geplande workshops (open inschrijving)

Er zijn op dit moment geen workshops met open inschrijving gepland.


Naar wens

Staat er geen geschikte workshop voor jou op de site en heb je een ander idee? Neem dan contact op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Contact of aanmelden

linda.kinderkijk@gmail.com - 0683422739