ทำเนียบบุคลากร กองช่าง

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายทรงฤทธิ์ ใจสุข

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายนรินทร์ สุวรรณศรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธา

(ว่าง)

นายกิตติศักดิ์ ป้องศรี

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวบุญรัตน์ ศรีวะอุไร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพงษ์นรินทร์ จันทิม ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายรัชพล บุญปกพนักงานจ้างทั่วไป

นายไพวรรณ์ ชาธิพาพนักงานจ้างทั่วไป