Vrienden van de Synagoge Kampen

Maandelijkse lezing voor Vrienden van Synagoge Kampen

Vrienden van Synagoge Kampen houdt donderdag 13 juni om 20.00m uur een lezing met Ben Ketelaar die de overeenkomsten bespreekt tussen het Joodse Wekenfeest (Sjavoeot) en het christelijke Pinksterfeest dat van 8 tot en met 10 juni is gehouden. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. We houden een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Van harte welkom! Shalom.

Huiskamer 't Brieschend Peerd

Buiten Nieuwstraat 17

Vrienden van Synagoge Kampen voelt zich verbonden met de geschiedenis van de joodse gemeenschap en synagoge in Kampen. Ook onderhouden wij warme contacten met de huidige joodse inwoners van Kampen, Zwolle en omgeving.