Vrienden van de Synagoge Kampen

Maandelijkse lezing voor Vrienden van Synagoge Kampen

Voorzitter Ben Ketelaar van de Joodse Gemeente in Zwolle houdt voor Vrienden van Synagoge Kampen maandelijks lezingen. Daarmee wil de organisatie de Kamper bevolking bewustmaken van de historie en betekenis van de joodse gemeenschap en synagoge voor de stad.

Zondag 9 december 2018 van 20:00 - 20:30: Chanoekaviering

U bent van harte uitgenodigd voor de chanoekaviering van Vrienden van Synagoge Kampen. Dit jaar worden de kaarsen aangestoken door voorzitter Ben Ketelaar van de Joodse Gemeenschap in Zwolle.

Deze chanoekaviering wordt voor het derde achtereenvolgende jaar gehouden bij de voormalige synagoge aan de IJsselkade door joodse en niet-joodse inwoners uit Kampen en omgeving. Ben Ketelaar heeft het afgelopen jaar maandelijkse lezingen over het jodendom gehouden in Kampen. Hij ontsteekt op deze feestelijke avond alle kaarsen. We zingen samen ook joodse liederen en na afloop drinken we koffie en thee in zaal 't Brieschend Peerd aan de Buiten Nieuwstraat 17.

Over Chanoeka

Chanoeka is het feest van de herinwijding van de tempel in Jeruzalem in 164 voor Christus. Om de menora permanent te laten branden was slechts één kruikje - voldoende voor één dag - met koshere olie beschikbaar. Door een wonder was die olie voldoende voor acht dagen. Dat was voldoende om nieuwe zuivere olie te bereiden.

Iedereen van harte welkom!

Vrienden van Synagoge Kampen

Zaal 't Brieschend Peerd

Buiten Nieuwstraat 17

Kampen