Det här är en lättläst kemibok. Den följer Finlands läroplan för årskurs 7-9.

Boken är skriven av Anna Pomoell och Lotta Bäck.

Vi vill tacka följande finansiärer och samarbetspartner: