ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αγαπητές Συμπολίτισσες, Αγαπητοί Συμπολίτες,

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε μία κοινωνία ταχύτατα εξελισσόμενη. Οι αλλαγές, που συντελούνται, επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή μας και ο κάθε πολίτης οφείλει να αποκτήσει ενεργό ρόλο, να κατανοήσει και να αφομοιώσει δημιουργικά τις όποιες αλλαγές.

Στην κατεύθυνση αυτή σημαντική είναι συμβολή της Δια Βίου Μάθησης, η οποία δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Γιατί είναι αναγκαιότητα να συμβαδίζεις με τη σύγχρονη εποχή και να αποκτάς εφόδια χρήσιμα για τη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής σου ζωής.

Εμείς, ως η Δημοτική αρχή, έχουμε την πεποίθηση ότι τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης συντελούν στην εκπλήρωση της κοινωνικής και πολιτιστικής μας αποστολής, η οποία οφείλει να είναι απόλυτα συντονισμένη στις προκλήσεις του καιρού μας. Γι' αυτό, λειτουργούμε στον Δήμο μας το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Στοχεύουμε με τη λειτουργία του στη βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων μέσα από την ισότιμη- ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και οικονομικής κατάστασης.

Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας, γιατί από τη δική σας συμμετοχή εξαρτάται η πορεία του εγχειρήματος και η εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

Εμμανουήλ Καρράς