Visi skelbimai

skelbimas_Pavilnys_Kupiškis2019.pdf

Jėzuitų misijai Lietuvoje –450

Numatomi renginiai


2018 11 25 Paramos koncertas „Mylėti ir tarnauti“ Kauno valstybinėje filharmonijoje

2018 12 13 Parodos „Misijų stotelės“ atidarymas Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniuje (paroda veiks iki 2019 m. gegužės 3 d.)

2019 01 06 Jubiliejinių metų atidarymas. Šv. Mišios ir renginiai jėzuitų bažnyčiose Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose

2019 02 08 Jėzuitų gimnazijų alumnų susitikimas – konferencija Vilniaus universitete

2019 04 25 Respublikinė konferencija tema „Dora lyderystė“ Šiaulių jėzuitų mokykloje

2019 05 4-5 Jėzuitų generolo t. Arturo Sosa vizitas Lietuvoje. Apsilankymas Vilniuje ir Kaune

2019 05 15 Konferencija jėzuitiško ugdymo tema Vilniaus universitete

2019 06 01 Jubiliejinių metų bėgimas „Magis“ Kaune

2019 07 23-31 Ignaciškojo jaunimo susitikimas „Europos Magis 2019“ Kaune

2019 07 31 Šv. Ignaco Lojolos iškilmė Šiauliuose

2019 10 15 Parodos „Jėzuitų misija Lietuvoje“ atidarymas Vilniaus universiteto bibliotekoje

2019 10 25-26 Jėzuitų mokyklų teatrų festivalis Vilniaus jėzuitų gimnazijoje

2019 12 06 Jubiliejinių metų uždarymas. Jėzuitų mokyklų chorų koncertas „Viešpaties meilės sukviesti giedame“ Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniuje


"Man buvo sakoma, kad katalikai netiki mokslu, yra prietaringi ir kad niekada nebuvo dideli demokratijos rėmėjai. Pasak jų, Katalikų Bažnyčia pavergė moteris, o jos misionieriai prisidėjo prie Amerikos vietinių tautų sunaikinimo. Tai, kad mano išsilavinę kolegos laikosi tokių paviršutiniškų pažiūrų, įtikino mane, jog būtina papasakoti pamirštą katalikų Apšvietos istoriją. Dar gerokai prieš popiežių Pranciškų egzistavo plačiai žvelgianti katalikybė, atvira dialogui su pažangiausiomis mąstymo pakraipomis.

Daugumas istorikų šiandien Apšvietą supranta kaip kultūrinį procesą, pabrėžusį proto viršenybę ir metusį iššūkį autoritetui bei tradicijai. Ji apėmė tiek daug skirtingų idėjų, kad kai kurie mokslininkai seniai nebekalba apie vieną, vienalytę Apšvietą ir pripažįsta Apšvietos įvairovę.

Šioje knygoje pasakojama apie pamirštą reformų siekusią katalikybę, kuri numatė daugybę reikšmingų XX a. idėjų. Ja nesiekiama pašlovinti praeitį, o norima pristatyti Apšvietos katalikybę su šviesiomis ir tamsiomis jos pusėmis ir pačiam skaitytojui palikti spręsti apie jos užmojų vertę."

Ulrich L. Lehner


Galite įsigyti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje arba

el. parduotuvėje Patogu pirkti.

kalendorius UP 2018-2019.pdf
Liudo Jovaišos pasiūlymai