Katechezė

BETA kursas

Dėl informacijos kreipkitės į ses. Mariją Marozaitę marozaiteieva@gmail.com

KAIROS rekolekcijos

Kairos rekolekcijos – tai intensyvus laikas, pilnas pokalbių ir užsiėmimų, skatinančių bendrystę ir pasitikėjimą. KAIROS – tai galimybė pagilinti savo krikščioniškąją patirtį: asmeniškai suvokti, kad esi mylimas (-a) ir pašauktas (-a) mylėti. Tai susitikimo su Kristumi laikas.

ALFA kursas

Alfa kursas – tai tikėjimo pagrindų kursas. Jis vyksta nuo spalio iki gruodžio mėnesio.

Kursas privalomas visiems suaugusiems, kurie rengiasi priimti Krikštą, Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimą mūsų bažnyčioje.

Šiais metais Alfa kursą pradėsime ? d. Užsiėmimai vyks 18.30 trečiadienio vakarais. Per šį kursą pateikiamas kitoks Dievo ir Bažnyčios įvaizdis nei esame pratę girdėti. Išgirsime pagrindines krikščioniško tikėjimo tiesas, rasime atsakymus į svarbiausius gyvenimo klausimus.

Jeigu ketinate dalyvauti, malonėkite užpildyti anketą.

VAIKŲ RENGIMAS PIRMAJAI KOMUNIJAI

Daugiau apie Eucharistiją.

Registracija Pirmajai Komunijai.

PAGALBA BESIRENGIANTIEMS TIKYBOS EGZAMINUI Į VJG

Ketinantiems stoti į Vilniaus jėzuitų gimnaziją esame numatę padėti pasirengti tikybos egzaminui. Vyks keli susitikimai Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje, pristatantys pagrindines knygos "Didieji klausimai vaikams ir tėvams" mintis. Susitikimų laikas paskelbtas kalendoriuje.

Čia rasite susitikimuose naudotą vaizdo medžiagą (skaidres).