Parama

Norėdami paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai banko pavedimu, maloniai prašome pervesti aukojamą sumą į bažnyčios banko sąskaita LT087044060000458376.

Juridinio asmens pavadinimas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia.

Juridinio asmens kodas: 291310320.

Mokėjimo pavedimo PASKIRTIES laukelyje BŪTINAI įrašykite aukos paskirtį, pavyzdžiui: Pirmosios Komunijos programai; metodinėms priemonėms; bendruomenių stovykloms; leidybai; sakyklai įrengti.

Informuojame, kad Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia yra registruota kaip paramos gavėja.

Šiuo metu reikalinga finansinė parama:

  • Pirmosios Komunijos programai įgyvendinti (metodinėms priemonėms parengti, gimnazijos patalpų panaudai apmokėti ir t. t.);
  • sakyklai bažnyčioje įrengti. Norime pakeisti sakyklą (pultą), labiau pritaikant ją prie bažnyčios architektūrinės aplinkos ir liturgijos poreikių.
  • didžiosos salės pertvarkymui. Norime didžiąją salę labiau pritaikyti užsiėmimas, grupiniam darbui, pranešimams. Reikalingi staliukai, kėdės, vaizdo įranga.

Apie ketinimą paremti pažymėkite žemiau pateiktoje anketoje. Bažnyčios rektorius su jumis susisieks asmeniškai. Labai ačiū.

Informacija atnaujinta 2018-04-04.