הנגשת משאבים באינטרנט

לידיעתכם!

אתרי המכללה והמוודל עומדים בדרישות חוק הנגישות. על מרצי המכללה להנגיש את כל המשאבים המועלים לאתרים אלה - קבצי אופיס ודרייב, PDF, סרטונים, תמונות וכולי.

אין למרצים אחריות על תכנים שהופקו על ידי צד שלישי (למשל - קישורים לאתרים, לסרטונים או למאמרים). עם זאת, במידה ויש בקורס סטודנטים עם מוגבלויות שמונעות מהם להשתמש בחומרי הקורס, יש להנגיש גם חומרי צד שלישי. ניתן לקבל תמיכה לעניין במרכז איתקה.

אי עמידה בתנאי החוק עלולה להוביל לתביעה אזרחית

מה יש להנגיש?