کسری رمضان

متخصص امنیت شبکه و برنامه نویس

متخصص امنیت شبکه تایید شده از سازمان جهانی PICS

,دارای مدارک برنامه نویسی : PYTHON, CSS,JAVA, CSS,HTML

مترجم زبان انگلیسی

دارای مدرک TOEFL , IELTS

iphone 12

Carousel imageCarousel imageCarousel image

محدودیت های اینستاگرام

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image