Tabulae Terrae

On Exactitude in Science

Jorge Luis Borges, Collected Fictions, translated by Andrew Hurley.

…In that Empire, the Art of Cartography attained such Perfection that the map of a single Province occupied the entirety of a City, and the map of the Empire, the entirety of a Province. In time, those Unconscionable Maps no longer satisfied, and the Cartographers Guilds struck a Map of the Empire whose size was that of the Empire, and which coincided point for point with it. The following Generations, who were not so fond of the Study of Cartography as their Forebears had been, saw that that vast Map was Useless, and not without some Pitilessness was it, that they delivered it up to the Inclemencies of Sun and Winters. In the Deserts of the West, still today, there are Tattered Ruins of that Map, inhabited by Animals and Beggars; in all the Land there is no other Relic of the Disciplines of Geography.

—Suarez Miranda,Viajes de varones prudentes, Libro IV,Cap. XLV, Lerida, 1658

Tabulae Terrae I, 30, 2003, double pencil drawing and mix media on transparent paper, 50 x 70 cm, private collection

Tabulae Terrae I, 22, 2004, double pencil drawing and mix media on transparent paper, 50 x 70 cm

Tabulae Terrae I, 22, 2004, double pencil drawing and mix media on transparent paper, 50 x 70 cm, private collection

Tabulae Terrae I, 22, 2004, double pencil drawing and mix media on transparent paper, 50 x 70 cm

Tabulae Terrae I, A5 Milano, 2005-10, double pencil drawing and mix media on transparent paper, 50 x 70 cm

Tabulae Terrae I, A7 Italia, 2004-10, double pencil drawing and mix media on transparent paper, 50 x 70 cm, private collection

Tabulae Terrae I, 7, 2003, double pencil drawing and mix media on transparent paper, 50 x 70 cm, private collection

Tabulae Terrae I, 69, 2003, double pencil drawing and mix media on transparent paper, 50 x 70 cm

…V té říši řemeslo kartografů dosáhlo takové dokonalosti, že mapa provincie pokryla prostor celého města a mapa říše celou provincii. V průběhu času byly tyto mapy shledány nedostačujícími a shromáždění kartografů vydalo pokyn udělat mapu říše stejně rozsáhlou, jako byla říše sama. Následující generace považovaly mapu takové velikosti za zbytečnou a bezohledně ji vystavily krutým účinkům deště a slunce. V západních pouštích se ještě dnes dají najít potrhané zbytky této mapy, obydlené divokými zvířaty a žebráky. V celé zemi nezbyl žádný jiný pozůstatek disciplíny starých kartografů.

Jorge Luis Borges