Trafačka 2012

My Place- Pobyt v prostoru intertextu, Galerie Trafačka, Praha , instalace 5 x 6 m, uhelný prach, mapy, 2012

My Place- Stay in the intertext space, Trafačka Gallery, Prague, installation 5 x 6 m, coal dust, maps, 2012 (photo Martin Polák)

1st day

Výstava s podtitulem Pobyt v prostoru intertextu se zabývá pojmem intertextovost ve vizuálním umění. Obrazový text je zde chápán ne jako “objekt”, ale spíše jako “prostor” mezi objektem a čtenářem/divákem. V tomto prostoru se tvoří nekonečně mnoho významů, které nemají uzavřené hranice. My placespočívá v ustanovení svého osobního místa, ve kterém se intenzivně nacházíme a z něhož vycházíme v dalším uvažování o světě. Toto místo je součástí naší osobní archeologie, nemusí být pouze faktickým místem v prostoru, ale aktuálním stavem mysli. Artefakt není konečný produkt, ale jedno okénko filmu, jeden znak celého “textu”. kurátorka Romana Bartůňková

2 weeks later (local cat´s site specific drawing)