Odjinud / From Elsewhere / Von Anderswo 2016

V díle Jany Kasalové se dlouhodobě prolínají témata krajiny, zvířete a přírody. V posledních letech se k nim přidal ještě motiv mapy, který spolu s otázkami po historii a paměti míst převládl.

Témata vycházející z map, častého stěhování po Evropě, zájmu o historii i urbanismus velkoměst se v případě velkých pláten začaly prolínat a postupně vyústily ve svébytný tvar vyprázdněných měst, které si ale zachovávají svoji paměť v názvech ulic. Zdánlivý chaos a někdy naopak geometrické obrazce podpořené sytě barevnými podklady tvoří společně mimořádnou formu exprese a zároveň harmonie. V kontextu domova pak její tvorba vykrystalizovala v zájem o osudy míst i obyvatel pohraničí. Poprvé se Jana Kasalová dotkla tématu Sudet v roce 2011 v cyklu Vlčí Jámy/Wolfsgrub, v němž často pracovala s textem. Její zájem o tuto nelehkou problematiku, ke které má osobní vztah, vrcholí nyní na výstavě zde v Liberci, jednoho z center česko-německého pohraničí. Jana Kasalová pracuje v obecné rovině s motivy vysídlení a migrace. Stále se jí daří nacházet nové souvislosti a příběhy. Výstava Odjinud je výsledkem velmi osobní introspekce a návratem do rodného kraje. Instalace je výpovědí o tom, kde žijeme, o nás samotných i o její rodině. Právě tuto osobní vrstvu projektu pokládá jako součást vlastního poznání za nejdůležitější. Její vlastní zkušenost v myšlenkově důrazné podobě, spojuje světové s místním ve vlastní autentickou a svébytnou formu.

Centrálním motivem výstavy je tak instalace jakési imaginární krajiny ze zbytků nedalekého lesa, map a rokají. Pařezy symbolizují nejen vykořeněnost, ale také vyvrácení kořenů paměti a dějinných souvislostí. Ke „kresbě“ na mapách zvolila jemné rokajové korálky, které se už po staletí vyrábějí právě v pohraničí – na Jablonecku. Tyto konkrétně vyráběl za války její dědeček. Jana Kasalová o tomto netradičním díle říká: „Rokaj na mapě vytváří úplně jiný druh kresby, kopíruje záhyby, vytváří nové řeky. Vznikla tak krajina odjinud, jakási nová vrstva umělé krajiny s jiným významem. Kořeny nad touto nově koncipovanou krajinou jsou symbolem dramatičnosti dějin. Prolínání barev korálků vytváří novou podobu mapy s nánosy starých dějinných situací i novými vrstvami různobarevných vývojových možností.“ Kurátorka: Markéta Kroupová