ดาวน์โหลดใบรับสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ใบรับสมัครเรียน ระดับ ปวช. ปวส.สายตรง ปวส.สาย ม. ดาวน์โหลดในไฟล์แนบครับ

1.ใบสมัคร ปวช. https://drive.google.com/open?id=1JERysIjLaBppAjgQqU1rAzpLn0lNR1Qj (สำหรับผู้จบ ม.3)

2. ใบสมัคร ปวส.สายตรง https://drive.google.com/open?id=12i5UZeM6XmX36vmpqmnUJrsrbh0OYyK4 (สำหรับผู้จบ ปวช.)

3. ใบสมัคร ปวส.สาย ม.6 https://drive.google.com/open?id=1eoCkpDzJpOYcdYirDVBlBNn1UimUvPhc (สำหรับผู้จบ ม.6)

4. ใบมอบตัว https://drive.google.com/open?id=1q9ZQzxmmgIhfn_wrLtRS5XAkcW3UaGWH

5. ใบประวัติ https://drive.google.com/open?id=1YCunZUOFs3lHGeNPj0MwyvbWhdASL8mJ

ตัวอย่างการกรอก ใบมอบตัวและประวัติ

1. ตัวอย่างใบมอบตัว https://drive.google.com/open?id=1QQ0DcHXlQv23k6LkTEB_NK27Bnk1McUt

2. ตัวอย่างใบประวัติ https://drive.google.com/open?id=1XKJ3yvzQWVzXm1d8n9Tk9VJK5yvWTbfL

แจ้งการแต่งกายประจำวันของนักเรียนนักศึกษา

วันจันทร์ ใส่ ชุดนักเรียนนักศึกษา

วันอังคาร ใส่ เสื้อแดงองค์การ

วันพุธ ปวช.1 ใส่ ชุดลูกเสือ

ปวช.2-3, ปวส.1-2 ใส่ ชุดนักเรียนนักศึกษา

วันพฤหัสบดี ใส่ ชุดเสื้อฝึกงาน

วันศุกร์ ใส่ ชุดเสื้อผ้าไทย หรือ เสื้อม่อฮ่อม

* นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เข้าดูตารางเรียนได้ที่ เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ในหน้า ตารางเรียน