แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

1. นักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงทะเบียนเรียนในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

2. ระดับชั้น ปวช. 1 , 2 , 3 ลงทะเบียนในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

3. ระดับชั้น ปวส. 1 , 2 ลงทะเบียนในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ช่วงเวลาในการลงทะเบียน เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายชื่อห้องลงรับบัตร.pdf

แจ้งการแต่งกายประจำวันของนักเรียนนักศึกษา

วันจันทร์ ใส่ ชุดนักเรียนนักศึกษา

วันอังคาร ใส่ เสื้อแดงองค์การ

วันพุธ ปวช.1 ใส่ ชุดลูกเสือ

ปวช.2-3, ปวส.1-2 ใส่ ชุดนักเรียนนักศึกษา

วันพฤหัสบดี ใส่ ชุดเสื้อฝึกงาน

วันศุกร์ ใส่ ชุดเสื้อผ้าไทย หรือ เสื้อม่อฮ่อม

* นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เข้าดูตารางเรียนได้ที่ เว็บไซต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ในหน้า ตารางเรียน