คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

ประกอบด้วยเนื้อหาแบบเรียน 8 บท และแบบทดสอบ 8 บท

  1. ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

  2. ศีลล้างบาป

  3. ศีลมหาสนิท

  4. ศีลแห่งการคืนดีและอภัยบาป

  5. ศีลกำลัง

  6. ศีลสมรส

  7. ศีลบวช

  8. ศีลเจิมคนไข้

(เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียนแล้ว ท่านจะได้รับทราบคะแนน และได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทันที ถ้าท่านทำได้ 80% ขึ้นไป)