Karte plazov v občini Kamnik

Spodaj se nahajajo karte plazov občini Kamnik, ki so se zgodili v času od 2007 do 2017.

S klikom levo zgoraj na kvadratek lahko prižigate in ugašujete sloje:

  • plazovi glede na leto sproženja (glej legendo spodaj),
  • inženirsko-geološka karta območja občine Kamnik in okolice (katere vrste kamnine/zemljine se nahajajo na območju sprožitve plazu - glej legendo spodaj in inženirsko-geološko karto v PDF obliki, ki prav tako vključuje legendo).

Viri topografskih kart (lidarski sloj, državni pregledni karti 1:250.000 in 1:500.000): Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Viri geoloških in inženirsko geoloških kart: sodelavci in Geološki zavod Slovenije, Ljubljana (portal e-geologija)

Opomba: na kartah so prikazani le izbrani plazovi, zabeleženi v popisnih obrazcih. Dejanskih plazov je bilo v občini več, a nimajo vseh podatkov za prikaz na karti. Karte niso namenjene uporabi na nivoju objektov in planiranje, temveč le kot informativne oz. pregledne karte.

Interaktivna karta (odpre se tudi v Google maps aplikaciji)

Karte z različnimi topografskimi in geološkimi podlagami

Seznam plazov, prikazanih na kartah (med leti 2007 in 2017)

Seznam plazov 2007-2017.xls