Informacijska brošura

Končni namen projekta je bila izdelava informacijske brošure, katera osvešča prebivalce občine Kamnik in širšo javnost na raznovrstne premike zemeljskih mas tako pred dogodki, predvsem pa tudi ob samem dogodku. Vsebina brošure zajema postopke in navodila prebivalcem, kako ukrepati pred sprožitvijo, v trenutku nesreče in dolgoročno po dogodku.

Informativna brošura je v pisni obliki dostopna na občini Kamnik in spodaj na spletni strani v elektronski (PDF) obliki.

KamPlaz_brosura_final.pdf