Ledige stillinger

Kampen Skoles Musikkorps i Oslo søker instruktør på fløyte, saksofon og klarinett, med oppstart så snart som mulig.

Korpsene har sin hovedøvelse på onsdager. Spilletimene bør legges til en annen dag enn denne. Om stillingene Instruksjonstimene er i hovedsak lagt til AKS-tid (fra kl. 1400), der de yngste musikantene har undervisning først. Timene legges i samarbeid med musikanter og foresatte. Det er en miks av musikanter fra alle korpsene både litt viderekommende og helt nybegynnere. I år har klarinetter hatt undervisning på tirsdager og torsdager, fløyte og saksofon på mandager og torsdager, men det kan tilpasses. Hver musikant har 30 minutters instruksjonstid, men der det er mulig og ønskelig av motivasjonshensyn ønsker vi å legge til rette for gruppeøvelser (à 45 min pr. gruppe). Dette gjelder primært de yngste elevene (aspiranter og juniorer).

Korpset ønsker instruktører som:

  • har erfaring i og/eller utdanning til å kunne undervise elever i et eller flere av disse instrumentene.

  • kan motivere til spilleglede og musikalsk fremgang.

  • kan samarbeide med musikant, dirigent og korpsledere om musikalsk utvikling for den enkelte elev.


Vi legger vekt på personlig egnethet. Mangler du erfaring, men har interesse for å utvikle deg som instruktør kan vi tilby veileding og mulighet til å ta instruktørkurs.

Lønn etter avtale (CREO). Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

For mer utfyllende informasjon om stillingene kan dirigent Erling J. Myrseth kontaktes: 913 28 077 eller erlingjm@me.com

Søknad med CV sendes til Kampen Skoles Musikkorps v/ styret: styret@styretksm.no