Konto wycieczek: Credit Agricole Bank Polska S.A.
61 1940 1076 3028 5525 0002 0000

PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej  I  ul. Żydowska 20 I  33-100 Tarnów  

tel. 694 893 926  I  tel. 14 655 43 52  I  
poczta@tarnow.pttk.pl  I   http://tarnow.pttk.pl/

https://facebook.com/tarnowpttk