КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

У 2017-2018 н.р. розпочато підготовку за спеціальністю 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Освітня кваліфікація: бакалавр культурології

Професійна кваліфікація: педагог-організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, керівник гуртків художньої творчості.

Можливі місця працевлаштування випускників за спеціальністю:

– державні та недержавні освітньо-виховні заклади (загальноосвітні та спеціалізовані школи, дошкільні та професійно-освітні установи);

– установи, діяльність яких пов'язана з процесами управління у сфері культури, охорони пам'яток історії та культури;

– соціальні заклади охорони здоров'я (санаторно-курортні установи, реабілітаційні центри тощо);

– громадські та інші некомерційні організації, фонди, асоціації, що займаються вирішенням проблем збереження, вивчення культурної спадщини;

– установи додаткової освіти: районні (міські) будинки культури, центри розвитку творчості дітей та юнацтва (краєзнавчі, художні гуртки: малюнок і живопис, ліплення, декоративний розпис, художня вишивка, плетення, в’язання гачком і спицями, бісерування, декупаж, паперопластика, м'яка іграшка тощо).

Педагог-організатор культурно-дозвіллєвої діяльності може працювати в якості:

-педагога-організатора культурно-дозвіллєвої діяльності;

- заступника директора загальноосвітньої школи, професійно-технічного училища чи позашкільного закладу з виховної роботи;

- методиста позашкільного навчально-виховного закладу;

- керівника художньої студії;

- координатора культурологічних проектів.

До 2004 року – циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва та художньої праці, яку у різні роки очолювали: Мальований П.А., Лихвар В.Д., Агєєнко Т.А.

Із набуттям статусу інституту циклову комісію було реорганізовано в кафедру образотворчого мистецтва під керівництвом Агєєнко Тетяни Анатоліївни

Із вересня 2009 року завідувач кафедри Нікуленко Світлана Іванівна– кандидат мистецтвознавства, доцент

На кафедрі працює 8 викладачів, серед них: 3 кандидати мистецтвознавства; 1 кандидат педагогічних наук, що обіймають 1 посаду професора та 2 посади доцента

Діяльність кафедри спрямована на ґрунтовну теоретичну та фахову підготовку студентів.

Практичні заняття з образотворчого мистецтва, художньої праці проходять у навчальних кабінетах і майстернях академії, поряд з цим проводяться пленерні виїзди в парки, сади м. Харкова та поза його межі.

Програма занять має цільовий характер та передбачає також загальну художню підготовку студентів із урахуванням спеціалізацій з образотворчої діяльності.

Жвава, цікава, творча, різноманітна атмосфера навчального процесу стимулює до участі студентів у художніх виставках, конкурсах творчих робіт, проектах, майстер-класах, лекціях-концертах, науково-практичних конференціях та «круглих столах» із проблем розвитку мистецтва та освіти.

Пріоритетами кафедри є:

· підготовка педагога-фахівця високого рівня у галузі художньо-естетичного виховання дітей;

· особлива увага до предметів спеціалізації;

· формування нового, динамічного, творчого стилю навчання;

· стимулювання власної активності студентів, здібності до самонавчання та самостійного творчого пошуку.

Навчання за програмою "Підготовка тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 і 2019/2020 н.р." (з 14.08.2018 по 23.08.2018р.)

Комунальний вищий навчальний заклад

"Харківська академія неперервної освіти"

ВИСТАВКА

"Сучасні заклади освіти - 2019 " 14 -16 березня 2019 р, м.Київ