Видавнича діяльність

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до вимог робочих навчальних програм із дисципліни «Вокал» за спеціальністю «Музичне мистецтво» та спрямований на вдосконалення професійної підготовки вчителів музичного мистецтва. Запропоновані матеріали рекомендовані викладачам і студентам мистецьких факультетів вищих навчальних закладів, вчителям музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів для застосування у практичній діяльності.

Практичний посібник укладений відповідно до програмних вимог із навчальних дисциплін «Диригування» та «Практика роботи з хором» для студентів ІІ курсу мистецьких спеціальностей вищих навчальних закладів із метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Цей посібник стане доповненням репертуарного різновиду навчально-методичного забезпечення з означених дисциплін, сприятиме формуванню диригентсько-педагогічної компетенції майбутнього фахівця як керівника хорового колективу загальноосвітнього навчального закладу. Матеріали посібника рекомендовані викладачам диригування ВНЗ, а також учителям музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів для практичної діяльності.

Практичний посібник «Перлини української пісні» укладений згідно з програмою дисципліни «Вокал» і спрямований на вирішення завдань щодо вдосконалення професійної підготовки фахівців музичної освіти. Застосування запропонованого матеріалу сприятиме поглибленню знань студентів щодо української народної спадщини та збагаченню музично-естетичної культури майбутніх фахівців музичного мистецтва.

Надані у посібнику теоретичні, методичні та нотні матеріали обробок народних пісень, сценарії свят і обрядів календарного циклу мають великий емоційний і пізнавальний потенціал, де закладено величезні виховні можливості, які є виразниками народної моралі, етики, естетики. Матеріали посібника рекомендовані викладачам та студентам ЗВО, а також учителям музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів для практичної діяльності.