ADIDASOV SVET AKVARIJUMSKOG BILJAkombinat radio
EPIZODE 10-46:
EPIZODE 0-9:
DIVLJE DJETE:dramatic pagan rap session;+ Damjan Dobrila & Fejk Fejk;
divlje djete 2).mp3
NAJBOLJA EMISIJA:za pola sata naučite osnove albanskog, bacanje magije u društvu najmilijih, i koje je najbolje voće; + Maja Nikolic & Damjan Dobrila;Januar 2012, Radio Slepi Putnik.
najbolja emisija e01pt02.mp3
najbolja emisija e01pt01.mp3
KAБINЕT913 2019.kabinet913@gmail.com