Milost za ženu koja nikada nije bila bradata, koja se naslanja na narandžino drvo, koja čuči i zeva tu, ispred fakulteta policijskih nauka.

Korišćeni ili kradeni koherentni komadi ljudi, rođeni srećni, gladni i teški, upravo su postali srećniji i gladniji i laki kao prazan oblak oblika očevog pogleda sa zimovanja. Papagaj zvani Vladimir, veliki goblen sa simbolom za isključivanje elektronskih aparata. Pokazujem prstom na sve delfine, a oni na tebe. Fabrike u kojima se prave delovi za fabrike su samo glazura na kolačićima sudbine sa ukusom rolata od suza izumrlih tipova reproduktivnih organa. Moja kancelarija je uvek u polumraku i okreće se uvek prema znaku na putu, kojem razglednice dolaze do vas i vaših najmilijih.

Ovoga puta proklinjem reč bestraga i njene izbeglice. Šaljive kravate, mikrotalasne pećnice, pesme o radu, sveske, provokativne predstave o služenju voljnog roka u radionici za obradu kostiju, pozadinska osvetljenja.

KAБINЕT913 2019.kabinet913@gmail.com