15.12.2183.
TИХУANA, 1962. - ДRAGA MOJA SESTRO, ЗA TVOJ 16TI ROЂENDAN ЖELIM TI SVE NAJLEПШE, SVE ŽEЉE DA TI SE ISPУNE И MNOГO SREЋE I USPEHA У SVEMU. TVOJA NAДA I DUШИЦA

NОVИ БЕОГRАD, 1967. - DRAГA ДANIЦE, MNOGO SREЋE U NOVOJ 1968. GOДINИ ЖELI TI ЂUЂA I OЛGA.

SIRIУS Б, 1968. - ЗDRAVO ДANO. STИГO SAM. OVДE IЗGLEДA NEMA NIKOГ.

ЊUJORK, 1976. - DRAГА DANIЦE, БILI SMO KOД MAME 5 DANA. IЗVINИ ШTO NISMO DOШLI KOД TEБE NIJE DA NISMO HTELI EMИЦИ JE IZIШAO DOPУST ПA JE MORAЛA NASTUПИTI PRVOГA NA ПOSAO, DOЋI ЋEMO DRUGI PУT ODNOSNO ДRUGE GOДИНЕ I AKO BUДE MOGУЋE VIDEЋEMO SE. EMA I ДУШAN.

NOVИ БEOGRAД, 1994. - ДRAGA DANO! OПET SE KASNO JAVЉAM, ALI VJERУJEM DA SE NE ЉUTIШ. SVE JE U REDУ И ДOБRO SMO.TOПЛO NAM JE ALI NIJE PREVRUЋE. NAДAM SE DA SI TI DOBRO! OLГA JE JUЧER POЧEЛA RAДITИ. KAKO MAMA, JESI ЛI KUПILA PEЋ? PUNO POZDRAVA OD SVIH, ПOSEБNO OD MIЛANA I JOKE.

SИRIUS Б, 2013. - ЗDRAVO, ДANO. OVДE JE KRENUЛO JAKO DA DУVA. ЧUJEM VИШЕ TU И NEMATE STRУJU. БEДAK.ЈЕЛ ZNAШ ONAJ OSEЋAJ KAД TE MOЗAK SVRБI I KAO PUNE SU TI RUKE A NE ДRЖИШ NIШTA?

15.12.2014.

100% SIBERIAN GOLD Hand made * Gulag stylePOREKLO ZLATA- SEDAM MESECI PAŽLJVO SELEKTOVANI LISTIĆI U NAJČISTIJIM ŠUMAMA KRASNOJARSKE OBLASTI, EAGLE WIN 3IN1 COFFEE DELUXE Made in Russia (107066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, д.4)
KAБINЕT913 2019.kabinet913@gmail.com