2022. aasta kaasava eelarve tulemused on selgunud

29. novembrist 5. detsembrini said kõik vallaelanikud oma hääle anda ühele kolmest Harku valla kaasava eelarve ettepanekust. 393 poolthäälega võitis projekt „Liikuma kutsuv Harku vald - maastiku tõukerattapargid".

Idee eesmärk on avardada inimeste liikumisaktiivsust ja -võimalusi. Samuti toetada koolide, külaseltside ja noortekeskuste omavahelist koostööd, et panustada kogukondade liikumisharrastusse, soetades maastiku tõukerattapargid. Tõukerattaparkide asukohtadeks on projekti järgi planeeritud Tabasalu (Meriküla), Harkujärve, Vääna ja Muraste piirkond.

Kaasava eelarve 2022 projekti esitati tänavu 5 ideed, millest hääletusele pääses 3.

Kuni 31. oktoobrini said vallaelanikud pakkuda ideid, kuidas investeerida kuni 50 000 eurot nii, et võimalikult paljud elanikud sellest kasu saaks. Esmaspäeval, 8. novembril kogunenud komisjon jättis kõrvale ideed, mis ei olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ületasid eelarve suurust ega olnud kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Viiest esitatud ettepanekust kvalifitseerus kolm. Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Erik Sandla, Vello Viiburg, Maris Viisileht, Merje Sumberg, Arvi Eidisk, Taniel Vain ja Ergo Eesmaa. Lisaks osales vallasekretär Maarja Lehemets-Tihhanov.

Hääletamine toimus 29. novemberist kuni 5. detsembrini veebiplatvormis VOLIS ning hääleõigus oli kõigil vähemalt 16-aastastel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas. Hääletusel anti kokku 606 häält.

Võidutöö on planeeritud ellu viia 2022. aasta jooksul.

Hääletusel osalenud ideed

Palkpingid Vääna-Jõesuu ranna liivaluitele

Komisjon leidis, et palkpingid Vääna-Jõesuu ranna liivaluitele on vajalik, teostatav,

jätkusuutlik, kasusaajate arv on piiramatu ning eeldatav maksumus on 2682,00 eurot.

Asukoht on Vääna-Jõesuu rand. Ettepanekus selgitati, et Vääna-Jõesuu randa võiks paigaldada vastupidavad ja maastikuga sobivad istumispingid. Rannahooaeg kestab kõigest kolm kuud, ent inimesed külastavad randa aasta ringi ja siis neil pole kusagil istuda ning merd imetleda. Pingid peavad olema ehitatud jämedatest pooleks saetud palkidest ja keskkonnamõju eest kaitstud (puit peab olema töödeldud). Pingid tuleks tormikahjustuste vältimiseks paigaldada kõrgele, liivaluitele.


Liikuma kutsuv Harku vald – maastikutõukerattapargid

Ettepanek on vajalik, teostatav, jätkusuutlik, kasusaajate arv on piiramatu ning eeldatav maksumus on 49 980,00 eurot. Asukohtadeks oleks Tabasalu (Meriküla), Harkujärve, Vääna ja Muraste piirkond. Ettepanekus on kirjas, et idee eesmärk on avardada inimeste liikumisaktiivsust ja -võimalusi. Samuti toetada koolide, külaseltside ja noortekeskuste omavahelist koostööd, et panustada kogukondade liikumisharrastusse, soetades maastiku tõukerattapargid. Igale piirkonnale 30 maastikutõukeratast (25 tk Kickbike Freeride + 5 tk Kickbike cross FIX) koos turvavarustuse ja lisadega − kokku 120 tk suurte ratastega maastikutõukeratast. Kasutamistingimusi, hoiustamist, hooldust ning ka jooksvaid ja vajalikke remondikulusid reguleerib iga piirkonna kool koostöös kogukonnaga.

Jalgrattahoidlad ja hooldusjaamad bussipeatustes ning kergliiklustee ääres

Jalgrattahoidjad ja hooldusjaamad bussipeatustes ning kergliiklusteede ääres on vajalik, teostatav, jätkusuutlik, kasusaajate arv on piiramatu ning eeldatav maksumus on 49 999,20 eurot. Asukohad üle valla määratakse kindlaks hiljem. Ettepanekus kirjeldatakse, et eesmärk on rajada Harku valla bussipeatustesse rattahoidjad koos ratta hooldusjaamadega. Jaamad on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes elavad bussipeatusest kaugel ja liiguvad peatusse rattaga. Praegu on ratas sageli lukustatud puude või postide külge. Rattahoidjad võiksid soodustada ühistranspordi kasutamist. Hooldusjaamad on koos rattaga katuse all või eraldi kergliiklustee ääres, kus eri sõiduvahenditega liiklejad saavad neid kasutada. Lisaks jalgratturitele saavad hooldusjaama kasutada ka nt rulluisutajad, lapsevankriga liiklejad ja ratastoolis inimesed.


Varem ellu viidud ideed

Kaasava eelarve prokti korraldatakse Harku vallas 2017. aastast alates. Sellest alates on ellu viidud neli projekti.

2021
Tilgu sadama puhke- ja
ürituste korraldamise ala

Idee autor on Raul Kalep

2020
Vääna-Jõesuu kooli staadioni
mitmefunktsiooniline spordiväljak

Idee autor on Vahur Vatter

2019
Jõu- ja mängulinn
Vääna-Jõesuu rannas

Idee autor on Kristina Nurmetalu

2018
Omanäolised betoonist
bussiootepaviljonid

Idee autor on Urmas Ambur