Kaasav eelarve 2024 ootab ideid

Harku Vallavalitsus ootab 1. septembrist kuni 31. oktoobrini vallaelanike ettepanekuid kuni 50 000 eurot maksva projekti elluviimiseks, mis pakuks avalikku hüvet ja oleks üle valla kõigile kasutatav.

Välja pakutud objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma Harku vallas ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanekuid, millele tuleb kindlasti lisada esialgne ideekavand ja hinnapakkumine, saavad esitada elanikud, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Harku vallas. Seejärel hindab esitatud ettepanekuid vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes valib välja kuni kümme ettepanekut. Neist omakorda valitakse rahvahääletusega välja üks, mida hakatakse kaasava eelarve raames realiseerima. Välja valitud objekt peaks valmima järgmise eelarveaasta vältel.

Kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemi VOLIS kaudu: www.volis.ee/gvolis/osale

Varem ellu viidud ideed

Kaasava eelarve prokti korraldatakse Harku vallas 2017. aastast alates. Sellest alates on ellu viidud kuus projekti. 

2023. aasta võitis kaasava eelarve hääletusel harkulaste südame projekt „Atraktiivsed ronimispüramiidid” Muraste ja Vääna-Jõesuu kooli õuele. 

2023
Atraktiivsed ronimispüramiidid
Muraste ja Vääna-Jõesuu kooli juurde

2022
Projekt „Liikuma kutsuv Harku vald – maastiku tõukerattapargid"

2021
Tilgu sadama puhke- ja
ürituste korraldamise ala

Idee autor on Raul Kalep

2020
Vääna-Jõesuu kooli staadioni
mitmefunktsiooniline spordiväljak

Idee autor on Vahur Vatter

2019
Jõu- ja mängulinn
Vääna-Jõesuu rannas

Idee autor on Kristina Nurmetalu

2018
Omanäolised betoonist
bussiootepaviljonid

Idee autor on Urmas Ambur