วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

JOINT WAR COLLEGE

กิจกรรม นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61

กิจกรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 พล.ร.ท.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผบ.วสท. และคณะ เข้าพบ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 (นศ.วสท.รุ่นที่ 47) เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะที่ท่านได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในสายงานวิชาชีพของตน เป็นผู้ที่เสียสละ กระทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที 23 เมษายน 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารนำกำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหารร่วมฟังธรรม ตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ