Links Rechts

Wilt of weet u ook een link die hier thuishoort? Stuur een bericht naar jutterskatwijk@gmail.com

Ook suggesties voor verbeteringen zijn welkom

Wereld

Het beste wat JIJ ZELF kan doen om je Eco-impact te minimaliseren vind je hier

United Nations - Ocean Conference

Europa

OSPAR - OSlo & PARis Conventions

Noordzeeloket - Europese Kaderrichlijn Mariene Strategie (KRM)

KIMO Nederland en Belgie

Nederland - Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Green Deals: afspraken tussen Rijksoverheid en andere partijen

Nieuwsbericht 2014 - Green Deals

Green Deal Schone Stranden

Provincie

Provincie Zuid-Holland - Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu

Gemeente

VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Afval; Raamovereenkomst Verpakkingen; Verduurzaamingsagenda

NVRD - Koninklijke Vereniging voor Afval- en reinigingsmanagement

Gemeente Katwijk - Leefomgeving

Katwijk e.a. - Begin van iets moois - circulair afval management - wat wel/niet bij papier/GFT/plastic

NGO's - Non-Governmental Organisations

Strand en Zee (plastic soup)

Jutters Katwijk :-)

Grondstofjutters

Stichting De Noordzee

Boskalis Beach Cleanup Tour (organisatie: Stichting De Noordzee)

My Beach (project van St. De Noordzee / Beach Cleanup Tour)

Doe Mee, Verlos de Zee - Jutbakken (initiatief Matthijs Lievaart)

The Ocean Cleanup (Boyan Slat)

The Plastic Soup Foundation (bestrijding van plastic aan de bron - oprichter Maria Westerbos))

Plastic Free Sea foundation (founder Merijn Tinga)

The Plastic Soup Surfer - Merijn Tinga - project Source2Sea

Juttersgeluk (Suzanne Klaassen - Overveen)

TrashUre Hunt (kunst, evenementen, educatie vanuit Scheveningen)

Stichting De Milieujutter Terschelling

Juttersvereningen Ameland

Proper Strandlopers - Belgie

Greenpeace - Defend Oceans

Greenpeace Nederland - Oceanen

Land en Rivieren (zwerfafval)

De Zwerfinator (Dirk Groot)

Enjoy Cleaning Up (Alex van Eck & Joy - IJsselstein)

Recycling Netwerk - beperken van de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf de grondstofproductie tot en met het afvalbeheer

KICD - Keep It Clean Day - Annette Dölle - 3e vrijdag in september

Onderzoek en Wetenschap

Nederlands Instituut naar Onderzoek der Zee

Deltares - kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond

By the Ocean we Unite

Kennis en Info

Ladder van Lansink - afvalhiërarchie

Zwerfafval - wikipedia

Kenniswijzer Zwerfafval (ontwikkeld door Stichting Nederland Schoon)

Verpakkende Bedrijfsleven

Afvalfonds Verpakkingen

Stichting Nederland Schoon

Supporter van Schoon (campagne van Stichting Nederland Schoon)

Landelijke Opschoondag - 24 maart (initiatief van Stichting Nederland Schoon)

Info van The Plastic Soup Foundation over Supporter van Schoon en statiegeld

NEDvang - Nederland Van Afval Naar Grondstof (opgericht voor en door producenten en importeurs die verpakte producten op de markt brengen)

Verpakkingsvrije Winkels

Verpakkingsvrije winkel Leiden

VerPot (nieuwe pilot in Leiden)