Just Tantsukoolil on soov kasvatada loominguliselt julgeid inimesi, kellel on põhjalikud teadmised tantsust, sellega seonduvast ja kes tunnevad end oma kehas hästi ning väärtustavad tantsukunsti ja selle võimalusi.Missioon - miks olemas oleme

Toetada ja väärtustada noorte isikupärase eneseväljenduse arengut nende kasvamisel hoolivateks ja isemõtlevateks isiksusteks.

Visioon - mida saavutada tahame

Just Tantsukool on kvaliteetset, sisukat ning omanäolist tantsuõpet pakkuv väärtuspõhine huvikool.


Väärtused, mida jagame

LOOVUS - inimliku eneseteostuse võimalused.

HOOLIVUS - enda ja teiste, ümbritseva keskkonna suhtes.

VASTUTUSTUNDLIKKUS - õpetaja vastutus õppija suhtes, õppijate endi vastutus oma tegevuse suhtes.

AUSTUS - kultuuri, kunsti, loomingu, kaaslaste, õpilastel õpetajate ja õpetajatel õpilaste vastu.

KOOSTÖÖ – avatus koostööle erinevates võimalikes vormides.Asutatud 1984. aasta oktoobris,esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”.

2009. aasta septembrist H stuudio - tantsuhuvikool. Alates 2011. aasta 1. aprillist erahuvikool Just Tantsukool.

Tegevust toetab: Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Võru Linnavalitsus ja Võru Vallavalitsus