Advies over relatiebeding


Als je een bedrijfseigenaar bent, heb je deze situatie vast al eens meegemaakt. Je neemt iemand aan, die een tijdje bij je bedrijf blijft en dan besluit te vertrekken. Dan gaan ze plotseling bij een van je concurrenten werken! Het kan heel frustrerend zijn als dit gebeurt, want het voelt alsof je niet de kans kreeg om ze te laten zien wat jouw bedrijf inhoudt.

Hoe vermijd je dit soort situaties in de toekomst? Eén manier is door in je arbeidscontract een "geen relatiebeding" op te nemen. Ook wel relatiebeding genoemd. Dat voorkomt dat mensen na het verlaten van het bedrijf nog een bepaalde tijd met hun vroegere werkgever concurreren.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een contractuele bepaling die een werknemer verbiedt om klanten, cliënten, verkopers of andere relaties te benaderen nadat ze het bedrijf verlaten hebben. Het doel van dit verbod is te voorkomen dat vertrekkende werknemers vertrouwelijke informatie over de zaken van hun vroegere werkgevers en de relaties met die klanten gebruiken om hen als nieuwe concurrenten te beconcurreren of dat te doen vanuit een nieuwe werkgever.


Wil je advies over een relatiebeding? Neem dan contact op via de link.

Waarom een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst?

Ondernemers vragen zich vaak af wat het nut is van een relatiebeding in een arbeidscontract. Het antwoord op deze vraag is dat het je bedrijf beschermt tegen concurrentie, terwijl het ook werknemers die je bedrijf verlaten beschermt tegen het gebruik van hun kennis en informatie om klanten of cliënten weg te lokken. Het is belangrijk voor bedrijfseigenaars, vooral voor kleine bedrijven, om zich te beschermen door deze clausules op te nemen als ze iemand nieuw aannemen.

juridisch advies relatiebeding
juridisch advies relatiebeding

Wat zijn de eisen aan een relatiebeding?

Een relatiebeding is een juridische afspraak dat verbiedt om klanten of werknemers van de vroegere werkgever te benaderen. In de meeste gevallen komt zo’n beding in een arbeidsovereenkomst voor. Hoewel er geen specifieke eisen zijn aan wat er in deze clausules moet staan, bevatten ze meestal taal als: "Werknemer stemt ermee in geen enkele klant of werknemer van Bedrijf te benaderen."

Wil een relatiebeding voor de rechter standhouden, dan moet het aan twee belangrijke criteria voldoen: ze is tot stand gekomen door een schriftelijk contract tussen de partijen en de reikwijdte en de duur van de bepaling zijn redelijk.

Wanneer is een relatiebeding ongeldig?

Wanneer je een contract tekent om voor een bedrijf te werken, is het gebruikelijk dat je werkgever je toestemming vraagt om na je vertrek niet met het bedrijf te concurreren of relaties van de werkgever te benaderen. Hoewel deze clausule op het eerste gezicht redelijk en billijk lijkt, kan de wet rond deze overeenkomsten ingewikkeld zijn. Om verwarring of onenigheid tussen werkgevers en werknemers te voorkomen over wat een afdwingbaar relatiebeding is, is het belangrijk te begrijpen wanneer dergelijke bedingen volgens de Nederlandse wet als ongeldig worden beschouwd.

juridisch advies relatiebeding
Juridisch advies: Advies over relatiebeding