Juf Ingrid, juf van groep 4

Controle met Cito-toetsen

Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar de Cito-toets. De eerste toets is in januari en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouder of opvoeder te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Zo bent u volledig op de hoogte.


Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de Cito’s die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 aan bod komt. Dat betekent onder meer: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die kinderen in groep 4 moeten kunnen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.


Belang

Wat is de reden dat de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is het belang van de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de leerlijn van kinderen in kaart te brengen. Door tweemaal per jaar te toetsen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting vooruitgang boeken. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.


Voorbereiden

Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.


Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie oefenboeken ontworpen voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en is een combinatie van deel 1 en 2. Met meer dan 330 oefeningen per boek bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alle inhoud aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze website.

Conclusie

In groep 4 van de basisschool worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn van belang omdat ze de leerlijn van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van groep 4.