Проек „Твоят час“ - фаза 1

2017/ 2018

 1. Вокална група "Веселите гласчета" - Галина Арсова Димитрова
 2. Група "Аз мога" - Миглена Минчева Антонова
 3. Група "Българският език - лесен и интересен" - Надежда Аатонова- Тодорова
 4. Група "Мога да чета и пиша" - Милка Димитрова Стоянова
 5. Група „В света на думите“ - Силвия Иванова Стойчева
 6. Клуб "Have fun with English" - Жулиета Димитрова Михайлова
 7. Клуб "Волейбол" - Ивалина Великава Сотирова
 8. Клуб "Граматически калейдоскоп" - Катя Димова Писарова
 9. Клуб "Да научиш българския език за 4200 минути" - Цветанка Стефанова Ненова
 10. Клуб "Земята - позната и непозната" - Емилия Георгиева Михайлова
 11. Клуб "Компютърна анимация" - Златка Вълчева Милкова
 12. Клуб "Компютърно моделиране" - Златка Вълчева Милкова
 13. Клуб "Традиции и обичаи" - Татяна Добрева
 14. Клуб "Футбол" - Ивалина Великава Сотирова
 15. Клуб „Мagic stories“ - Анна Бояджиева

Проек „Твоят час“ - фаза 1

2016/ 2017

Анкетна карта Индивидуална карта

anketna_karta.pdf
individualna_karta.pdf
 1. Клуб "Млад пътешественик" - Валентина Маринова Маринова
 2. Вокална група "Веселите гласчета" - Галина Арсова Димитрова
 3. Клуб "Вестникарче" - Галина Илиева Петрова
 4. Клуб "Приятели на книгата" - Ганка Маринова Митева
 5. Група " Аз и английският език" - Елица Драгомирова Димитрова
 6. Работилница за експерименти - Емилия Георгиева Михайлова
 7. Клуб "Enjoy with English"- Жулиета Димитрова Михайлова
 8. Клуб "Have fun with English" - Жулиета Димитрова Михайлова
 9. Клуб "Парадни мажоретки" - Здравка Маринова Върбанова - Петрова
 10. Клуб "Компютърна анимация"- Златка Вълчева Милкова
 11. Клуб "Приложна математика" - Златка Вълчева Милкова
 12. Група "Мога да чета и пиша" - Ивелина Йорданова Иванова
 13. Група "В света на приказките" - Ирена Лазарова Георгиева
 14. Клуб "Граматически калейдоскоп" - Катя Димова Писарова
 15. Група "Българският език - лесен и интересен"- Кремена Петрова Савова
 16. Клуб "Земята - позната и непозната" - Кремена Петрова Савова
 17. Арт ателие "Сладурани" - Милка Димитрова Стоянова
 18. Група "Математика, здравей!" - Недялка Иванова Желязова
 19. Клуб "Футбол" - Радостин Мирославов Шишков
 20. Клуб "Да научиш българския език за 4200 минути" - Цветанка Стефанова Ненова