Основно училище „Йордан Йовков“ гр. Варна работи по програма "Еразъм +" в ключовата дейност "Стратегически партньорства за обмен на добри практики". Проектите са:

ДЕН НА ЕМПАТИЯТА в ОУ "Йордан Йовков"

ПлакатSTEM.pdf
ПлакатKEY.pdf

Обучителна среща за учители по реализация на STEM проекта

ДЕН НА ЕМПАТИЯТА в ОУ "Йордан Йовков"