Основно училище „Йордан Йовков“ гр. Варна работи по програма "Еразъм +" в ключовата дейност "Стратегически партньорства за обмен на добри практики".

Участва в двата проекта:

1. Minds on Hands on STEM Goes on - "Включете си мозъците, включете си ръцете и нека СТЕМ обучението започне"

2. Communication is the key - „Комуникацията е ключът“