Открит урок с VІ а клас - "На пътешествие в Америка"

Открит урок с ІІ б и г клас - "Съществително име"