За учебната 2018/2019 година в ОУ "Йордан Йовков", гр. Варна, ще бъдат сформирани една подготвителна група, четири паралелки първи клас и три паралелки пети клас. Заповед