Ръководство

Директор: Петранка Атанасова Захос , математика, информатика, ПКС IV - СУ София

Заместник-директор, учебна дейност: Емилия Георгиева Михайлова, Биология и химия, ПКС II - ДИУУ София

Заместник-директор, учебна дейност: Златка Вълчева Милкова, Математика и информатика, ПКС ІV

Персонал.pdf