Учениците от 7А клас четат откъси от любими книги на учениците от ЦОУД III А,В