"Свободомислещи, креативни, но отговорни към неотложните неща!"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

гр. Варна, ул. ”Ек. Симитчиева” № 8, тел. 052/ 64 01 09,

e-mail: yovkov_school_varna@abv.bg , facebook -OU.Yordan.Yovkov

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

    • ПГ, І, ІІ, ІІІ, ІV класове - ПЪРВА СМЯНА
    • V, VІ, VІІ класове- ВТОРА СМЯНА

Телефон и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

тел: 080010112, е-mail: obhvat@mon.bg

В Р Ъ З К И