"Свободомислещи, креативни, но отговорни към неотложните неща!"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

гр. Варна, ул. ”Ек. Симитчиева” № 8, тел. 052/ 64 01 09,

e-mail: yovkov_school_varna@abv.bg , facebook -OU.Yordan.Yovkov

Прием след VІІ клас

Важно:

Уважаеми родители и ученици сайтовете, на които можете да подавате заявления за участие в приема и класирането за учебна 2018/ 2019г. са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg

Проверка на способностите за кандидатстване след завършено основно образование

Списък на записаните деца за І клас от второто класиране можете да видите тук.

Списък на децата, записани за подготвителна група на ІІ класиране можете да видите тук.

Списък на записаните деца за V клас в ОУ "Йордан Йовков" можете да видите тук

Списък на записаните деца за І клас в ОУ "Йордан Йовков" можете да видите тук.

Списък на класираните деца за І клас можете да видите тук.

Списък на записаните деца за подготвителна група можете да видите тук.

Списък на класираните и записаните деца за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) можете да видите тук.

График на дейностите за прием в І клас- Начална дата за отваряне на системата е 25.05.2018г.

Най-често задавани въпроси от родители при подаване на заявление

Въпрос: Какво трябва да направя, ако установя, че детето има постоянен и настоящ адрес, различен от тези на родителите?

Отговор: Ако установите, че детето се води на адрес, който не съвпада с постоянния и настоящ адрес на нито един от родителите, трябва да посетите районна или общинска администрация, които да Ви издадат удостоверения за настоящ и постоянен на детето и на всеки от родителите.

Важно: Всички документи ще представите в Община Варна на служителите в дирекция "Образование и младежки дейности", стая 1104, ет.11.

Въпрос: Това означава ли, че детето не може да ползва уседналостта, която има майката на този адрес?

Отговор: Да! Детето ще получи удостоверение с дата на регистрация, датата на новото заявление.

Въпрос: Как в този случай може да се отчете реалната уседналост на майката на посочения адрес?

Отговор: Необходимо е да имате удостоверение за датата, от която майката живее на адреса.

Въпрос: Има ли риск, ако посоча само едно училище в заявлението?

Отговор: Да! Вариантите са различни, но рискът съществува.

Първи пример: Ако детето има уседналост на този адрес повече от три години?

Вие сте в първа група за класиране и:

- ако броят на кандидатите в групата е по-малък от броя на обявените в училището места, Вие ще се класирате;

- ако броят на кандидатите в групата е по-голям от броя на обявените в училището места,се отчитат допълнителните критерии. Ако Вие нямате точки от тях, можете да останете извън класирането.

Примерът важи за всяка една от следващите групи с различна уседналост, които участват в класирането по поредността, обявена в Системата за прием в първи клас.

Втори пример: Ако сте в четвърта група, т.е не сте в района на училището

Ако напишете едно училище и не сте в района на училището, детето Ви ще се включи в класирането, след като се класират децата от всички предходни групи. Ако броят на децата от предходните групи е по-малък от броя на обявените в училището места, Вие ще участвате с всички, които са във Вашата група до запълване на местата;

- възможно е да бъдете класирани;

- възможно е да останете извън класирането, ако се отчитат допълнителни критерии, а Вие не отговаряте на такива.

Въпрос: Какво се случва, ако детето е извън класирането и не е посочено второ училище?

Отговор: В този случай сте загубили възможността да се възползвате от уседналостта за училището в чийто район сте(ако местата са запълнени) и участвате във второ класиране само за училищата, в които са обявени свободни места.

Внимание!

Вашето място в училището, в чийто район сте, не се пази за второ класиране!

Вашето място не се пази и ако не се запишете в училището, в което сте класирани!

Въпрос: Мога ли да направя промени в заявлението, ако вече е подадено?

Отговор: Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията( до 31 май 23:59ч), както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в училищата/районните администрации, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

Въпрос: Възможно ли е детето да бъде класирано, но да получим отказ за записване от училището?

Отговор: При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

То може да участва в следващи класирания, като попълни ново заявление

Информацията е качена на сайта на Община Варна.

Въпрос: Възможно ли е детето да бъде класирано, но да получим отказ за записване от училището?

Отговор: При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

То може да участва в следващи класирания, като попълни ново заявление

Елена Кенарова

Началник на отдел "Образование", дирекция "Образование и младежки дейности", Община Варна

Уважаеми учители, родители и ученици, осигурен е безплатен достъп до "Електронно четими учебници" за всички ученици от І до VІІ клас от 10.04.2018г. до 14.09.2018г. В сайта на МОН са публикувани връзки към издателствата.

Телефон и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

тел: 080010112, е-mail: obhvat@mon.bg

В Р Ъ З К И