"Свободомислещи, креативни, но отговорни към неотложните неща!"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

гр. Варна, ул. ”Ек. Симитчиева” № 8, тел. 052/ 64 01 09,

e-mail: yovkov_school_varna@abv.bg , facebook -OU.Yordan.Yovkov

Прием след VІІ клас

Важно:

Уважаеми родители и ученици сайтовете, на които можете да подавате заявления за участие в приема и класирането за учебна 2018/ 2019г. са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg

Проверка на способностите за кандидатстване след завършено основно образование

Уважаеми учители, родители и ученици, осигурен е безплатен достъп до "Електронно четими учебници" за всички ученици от І до VІІ клас от 10.04.2018г. до 14.09.2018г. В сайта на МОН са публикувани връзки към издателствата.

График на дейностите за прием в І клас- Начална дата за отваряне на системата е 25.05.2018г.

Телефон и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

тел: 080010112, е-mail: obhvat@mon.bg

В Р Ъ З К И