ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

гр. Варна, ул. ”Ек. Симитчиева” № 8, тел. 052/ 64 01 09,

e-mail: yovkov_school_varna@abv.bg , facebook -OU.Yordan.Yovkov

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ 17.03.2018 г.

Списъците с резултатите на учениците от І до ІV клас явили се в ОУ "Йордан Йовков" са поставени на входа на училището!

Телефон и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

тел: 080010112, е-mail: obhvat@mon.bg

В Р Ъ З К И