ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" "

гр. Варна, ул. ”Ек. Симитчиева” № 8, тел. 052/ 64 00 90,

e-mail: yovkov_school_varna@abv.bg , facebook -OU.Yordan.Yovkov

Телефон и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

тел: 080010112, е-mail: obhvat@mon.bg

В Р Ъ З К И