Netwerkmoment 23 NOVEMBER 19.00 uur

DE LINDEPOORT

Begijnenstraat 18 2800 MECHELEN

INFO NETWERKTAFELS INSCHRIJVEN DOE JE HIER!

Netwerktafel 1

Thema 'Onderwijs' met Dhr. D. Kops

Elk kind, elke jongere heeft recht op onderwijs. Goed onderwijs maakt deel uit van sterke integratie. Onderwijs heeft ook de opdracht jongeren goed te oriënteren en mee zorg te dragen voor de toekomst van elke jongere. Dirk Kops heeft gedurende jaren expertise opgebouwd wat betreft het werken met kinderen en jongeren zonder papieren, binnen de specifieke context van onderwijs.

Dirk Kops is reeds 10 jaren centrumdirecteur in het Centrum Leren en Werken, verbonden aan TSM Mechelen. Beroepshalve en als (opvang)vader van 3 kinderen, 5 kleinkinderen en van verschillende niet-begeleide minderjarigen kent hij de noden van kinderen en jongeren zonder papieren door en door. Hij voert op talrijke manieren actie tegen het zinloos uitwijzen van jongeren. Als oud-journalist voor GVA en De Morgen weet hij ook hoe de boodschap te brengen in de media.


Netwerktafel 2

Thema 'Duurzame oplossingen' met Mvr. K. Van Gelder

Duurzame oplossingen voor mensen zonder verblijfsdocumenten kunnen heel breed ingevuld worden. Katrien Van Gelder heeft gedurende jaren expertise opgebouwd.

Katrien Van Gelder was 4 jaren protection officer op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CVGS). Gedurende 10 jaren maakte ze deel uit van de staf bij Inburgering Oost-Vlaanderen, intussen een deel van het Agentschap Integratie en inburgering.

Sinds 4 jaren is Mv. Van Gelder verantwoordelijke voor ‘vrijwillige terugkeer’ en ‘mensen zonder wettig verblijf’ bij Stad Gent.

Netwerktafel 3

Thema 'Voogdij van niet-begeleide minderjarigen' met Mvr. D. De Bondt

Het voogdijschap van niet-begeleide minderjarigen opnemen, kan je doen met heel je hart, een pak gezond verstand. Doorzettingsvermogen is handig meegenomen. Mvr. D. De Bondt heeft intussen heel wat ervaring opgebouwd als voogd.

Mvr. D. De Bondt is gehuwd, moeder en grootmoeder van een zoon, dochter en haar kleinzoontje Bonnie. Ze was voormalig officier bij de brandweer in Edegem, veiligheidsdeskundige en reeds 27 jaren zaakvoerder bij Descon. Dit is een bedrijf dat gespecialiseerd is in arbeidsveiligheid en welzijn. Daarnaast is ze auteur bij MO*, specifiek over de problematiek van jonge vluchtelingen.

In 2015 besloot ze zich echt te engageren voor jonge mensen zonder papieren. Sinds toen is ze voogd van intussen 14 niet-begeleide minderjarige jongeren zonder papieren. Ze is steeds in de weer, zoekt alles uit, gaat als activist op zoek naar oplossingen.


Netwerktafel 4

Thema Sociale Uitsluiting

met Frederic Vanhauwaert (netwerk tegen armoede) en Ramin Samadzai (Kids Parlement).

Kinderen en jongeren zonder papieren hebben vaak letterlijk een hele weg afgelegd waarbij ze alles achterlieten. Sommigen zijn het contact met naaste familieleden kwijt, anderen groeien op in omstandigheden die allesbehalve kindvriendelijk zijn. Alle zaken die voor de meeste jongeren in zekere mate evident lijken, zijn dat voor hen niet : huisvesting, administratie, onderwijs, gezondheid, ontspanning, werk, .... Zij moeten telkens opnieuw hun eigen weg zoeken.

In het Kids Parlement neemt een groep kinderen en jongeren het woord en vormen ze een stem voor alle kinderen, met en zonder papieren. Het is een beweging die ijvert voor de erkenning van alle kinderrechten in België. Ramin Samadzai, geboren op 21.08.1995 te Mazar-e Sharif, Afghanistan verblijft reeds negen jaar met zijn familie in Vlaanderen. Hij werd verschillende keren door kranten geïnterviewd en op Terzake geweest als ervaringsdeskundige. Intussen is Ramin coördinator van 'Het huis van Afghanistan' in Brussel en een co-founder en woordvoerder van het Kids Parlement. Hij ging in gesprek met de vroegere staatssecretaris voor asiel en migratie, Maggie De Block, in de senaat. Zo verbetert hij actief de situatie voor de vele jonge vluchtelingen.

Frederic Vanhauwaert is algemeen coördinator bij het netwerk tegen armoede. In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord.INSCHRIJVEN DOE JE HIER