Regisztrációs szabályzat

1. Bevezető

A Jól Fizetők Baráti Köre (továbbiakban JFBK) 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy csökkentse a körbetartozásokat.

A Tagok belépésükkel önként vállalják, hogy egymásnak minden számlát határidőre kifizetnek.

2. Tagsági viszony

Tagsági viszony akkor keletkezik, ha valaki regisztrál a www.jolfizetok.hu oldalon és a tagdíjat megfizeti.

Tagsági formák:

3. TAGDÍJ

Az első tagdíjat regisztrációkor számlázzuk, 7 napos fizetési határidővel.

4. Tagdíjak érvényessége

Magánszemély

Az első befizetett tagdíj az aktuális év december 31-ig biztosítja a tagsági viszonyt függetlenül attól, hogy az évből mennyi hónap van hátra.

A további éves tagíjakat minden évben januárban számlázzuk.

Jogi személy

A regisztráció évében decemberig időarányost részt számlázunk belépéskor. A számlázandó hónapok számításának módja: a még meg nem kezdett hónap az első számlázandó hónap és december az utolsó számázandó hónap.

A további tagdíjat minden évben januárban számlázzuk a 12 hónapot egyben, előre.

5. Kedvezmények

A tagság második évében 50% "jól fizető" tagdíjkedvezményt adunk azon tagjainknak, akik számláikat (pl. mobiltelefon számla, tagdíj számla) határidőre kifizetik.

Bármilyen számla befizetési késedelem esetén a Tag elesik a kedvezménytől.

6. Tagság megszűnése

Tagság megszűnésekor a már befizetett tagdíjtól a tag elesik. A tagdíjat, vagy annak időarányos részét sem igényelheti vissza.

A használt mobiltelefon előfizetéseket és telefonokat egyedi megállapodás alapján viheti ki a flottából.

Tagság megszűnése kilépéssel

A tag írásban tett kilépési kérelmével és annak általunk történő jóváhagyásával a tagsági megszűnik.

Kötbér

Hűségidővel, kedvezménnyel vásárolt mobiltelefon esetében a hűségidő lejárta előtti kilépéskor a tag kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke: 15.000 Ft / hónap * a hűségidőből hátralevő hónapok száma, minimum 12 hónap.

Tagság megszűnése kizárással

A JFBK fenntartja a jogot arra, hogy alapos indok esetén a Tagot kizárja. Alapos indok lehet pl., ha a tag számláit határidőre nem fizeti ki.