Adatvédelmi (GDPR) tájékoztató

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy

Cégnév: CSÓKÁSI Tibor Géza egyéni vállalkozó

Székhely: 8994 Kávás, Petőfi Sándor u. 18.

Adószám: 59450524-1-40

Nyilvántartási szám: 57488286

továbbiakban mint Adatkezelő, a regisztráció során megadott személyes adataimat, E-mail címemet, IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból, hogy

 • az általa nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást kapjak,

 • az általam választott szolgáltatást Adatkezelő a rendszerében rögzíthesse, így a szolgáltatás nyújtására a többi ügyfelétől megkülönböztethessen, beazonosíthasson,

 • Adatkezelő a kiválasztott szolgáltatással kapcsolatos valamennyi információval ellásson,

 • amennyiben a jövőben ismételten igénybe venném Adatkezelő szolgáltatásait, tudja hogy mikor és milyen korábbi szolgáltatást vettem igénybe és ennek megfelelően járjon el.

Adatkezelő Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom.

Hozzájárulok, hogy mobiItelefon fIIottához való csatlakozásomkor adataimat a mobiItelefon szoIgáltatónak továbbítsa.

Hozzájárulok, hogy adataimat legfeljebb 3 naptári évig megőrizze.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.

Tudomásul veszem, hogy adatkezelő személyes adataim kezelése során Adatkezelő, adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. Az Adatkezelő honlapján (www.jolfizetok.hu) elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom.


Adatvédelmi tájékoztató

A Jól Fizetők Baráti Köre egy olyan, önkéntes alapon szerveződő csoport, melyben a tagok azt vállalják, hogy egymásnak a számláikat határidőre kifizetik.

A szolgáltatást nyújtó, adatkezelő cég CSÓKÁSI Tibor Géza egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”), mely a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználó vonatkozásában adatfeldolgozónak is minősül.

Cégadatok:

Cégnév: CSÓKÁSI Tibor Géza egyéni vállalkozó

Levelezési cím: 8994 Kávás, Petőfi Sándor u. 18.

Telefonszám: +36 20 329-7847

E-mail: jolfizetok@gmail.com

Adószám: 59450524-1-40

Közösségi adószám: HU59450524

Nyilvántartási szám: 57488286

Bankszámla vezető bank: MagNet Bank

Bankszámlaszám: 16200687-10000276


Adatkezelési kapcsolattartó: Csókási Tibor

E-mail címe: csokasi.tibor@gmail.com

telefonszám: +36 20 329-7847


A jolfizetok.hu weblap használói:

Látogatók: Oldalunkat felkereső látogatók, akik szolgáltatásainkat nem Tagként kívánják igénybe venni, azon nem regisztrálnak.

Tagok: azon jogi- vagy magánszemélyek, akik tagnak jelentkeznek a Jól Fizetők Baráti Körébe.


A jolfizetok.hu felhasználóitól személyes adatokat gyűjt be és kezel a következő pontokban írt célból és terjedelemben:

I. Valamennyi használónk (Látogató, Tag)

Weboldalunk felkeresésével látogatóink saját eszközeikről technikai adatokat helyeznek el a www.jolfizetok.hu webszerverein.


A.) Cookie-k (sütik) kezelése

1. Szolgáltató weboldala cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.

2. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában.

3. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok az ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.

4. Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

A Szolgáltató weboldala kapcsán alkalmazott, 3. féltől származó cookie-k listája:

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Youtube

5. Szolgáltató weboldalán és a Szolgáltatáson belül más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. Szolgáltató nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

6. Amennyiben ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

7. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

B.) Adatfeldolgozóink

- Google Analytics

A weboldalon történt látogatásokról, valamint a Szolgáltatás használatáról technikai jellegű adatokat gyűjtünk a Google Analyitics segítségével. Az Analytics által gyűjtött adatok (pl.: eszköz típusa, böngésző típusa, nyelvi beállítások, hivatkozó weboldal címe, böngésző eszköz IP címe és egyéb geográfiai adatok) névtelen, személyes adatoktól független módon kerülnek tárolásra és statisztikai elemzéseket szolgálnak a rendszer használhatóságának és marketingjének optimalizálása érdekében.

Megőrzés időtartama: a Google Analytics által gyűjtött anonim adatokat legfeljebb 3 évig őrizzük.

- Facebook

Weboldalaink a facebook.com közösségi médiahálózat beágyazott beépülő moduljait („plug-in-jeit”) is tartalmazhatják. A beépülő modul továbbítja a szolgáltató felé, hogy ön mely weboldalainkat nyitotta meg. Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve Facebook felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az önt érdeklő (azaz az ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például kattintás a „Like” gombra, hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja megőrzésre.

Az adatok Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az önt megillető jogokról és rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat: http://www.facebook.com/policy.php

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook vagy a Twitter összekapcsolja weboldalunk felkeresését az ezeknél a szolgáltatóknál lévő felhasználói fiókjával, weboldalaink megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból.


II. Felhasználók

A.) Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 • Jogalapja: Felhasználó, illetve annak természetes személy képviselője a Szolgáltatásra történő regisztrációval, a regisztrációs űrlap kitöltésével és jelen adatkezelési tájékoztató elfogadását jelölő checkbox bejelölésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulását.

 • Célja: a Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele (az igények megismerése, az igénybe vett szolgáltatásokhoz nyújtott telefonos, vagy személyes támogatás és ajánlattétel érdekében), tájékoztatás csomagokról, szolgáltatásokról.

 • Kezelt adatok köre: teljes név, születési dátum, anyja neve, állandó lakcím, tartózkodási hely, email cím, telefonszám, választott tagsági forma, választott mobiItelefon fIotta csomag, ajánló telefonszáma.

 • Adatkezelés időtartama: tagság megszűnését követő 3 év.

B.) Ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés (támogatás)

 • Jogalapja: Felhasználó kifejezett hozzájárulása a regisztrációs űrlap kitöltése által.

 • Célja: a regisztrált Felhasználók proaktív támogatása: segítség felajánlása a szolgáltatás igénybevételéhez, ügyfél-elégedettség felmérése, egyedi igényekről és előfizetési szándékról való érdeklődés, ajánlattétel; bejövő hívások esetén az ügyféligények fogadása, Felhasználók támogatása, panaszkezelés és egyéb általános kapcsolattartási funkciók.

 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám, személyes adatokat nem tartalmazó ügyfélszolgálati feljegyzések az igényekről, kérdésekről, technikai problémákról, valamint a regisztráció ill. előfizetés során megadott adatok (lásd fenn).

 • Adatkezelés időtartama: lásd Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés fejezeteket.

C.) Telefonos kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés (támogatás)

 • Jogalapja: Szolgáltató az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás és minőségbiztosítás céljából hangfelvétellel rögzítheti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben Szolgáltató a hangfelvételt rögzíteni kívánja, úgy erről a hívás elején a hívott felet tájékoztatja, hozzájárulását kéri.

 • Célja: kimenő hívások és a kapcsolódó adatkezelés célja a regisztrált Felhasználók proaktív támogatása: segítség felajánlása a szolgáltatás igénybevételéhez, ügyfél-elégedettség felmérése, egyedi igényekről és előfizetési szándékról való érdeklődés; bejövő hívások esetén az ügyféligények fogadása, Felhasználók támogatása, panaszkezelés és egyéb általános kapcsolattartási funkciók.

 • Kezelt adatok köre: név, telefonszám, ügyfélszolgálati feljegyzések a beszélgetés tartalmáról – személyes adatok rögzítése nélkül, rögzítés esetén a beszélgetés hangfelvétele.

 • Adatkezelés időtartama: a telefonbeszélgetéseket és kapcsolódó adatokat legfeljebb 3 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.

D.) Adatfeldolgozóink

 • Google Sites

Weboldalunk tárhely szolgáltatója a Google Sites. Az oldalunkon regisztrált adatokat a Google Űrlapok használatával Google Táblázatban tároljuk a Google Drive felhő szolgáltatásában.

Jogalapja: természetes vagy jogi személy weboldalunkon történt regisztráció során személyes adatainak megadása mellett az adatkezelési nyilatkozat elfogadását jelölő checkbox bejelölésével az adatkezeléshez hozzájárulását adja, Szolgáltató ezen adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül (lásd még az Általános Szerződési Feltételek).

Célja: a Felhasználó számára a Tagok és a szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó praktikus teendők támogatása, pl.: felkészülés a szolgáltatás nyújtására, az ügyfél azonosítása, tájékoztatás, utánkövetés címe, a böngészőjétől automatikusan érkező technikai információk (pl.: eszköz típusa, operációs rendszer, nyelvbeállítás, kijelző mérete, típusa) kezelése.

- Kezelt adatok köre: teljes név, születési dátum, anyja neve, állandó lakcím, tartózkodási hely, email cím, telefonszám, nem, névnap dátuma, születésnap, a választott tagsági forma, esetleges további, a Felhasználó által meghatározott, a regisztráció során kitöltendő űrlapon szereplő adatok, Felhasználó IP címe, a böngészőjétől automatikusan érkező technikai információk (pl.: eszköz típusa, operációs rendszer, nyelvbeállítás, kijelző mérete, típusa) kezelése.

- Adatkezelés időtartama: az adatok a tagsági jogviszony megszűnését követően legfeljebb 3 évig kerülnek megőrzésre.

 • szamlazz.hu

Számláink kibocsátása, a számlán szereplő adatok tárolása, valamint fizetési státusz nyomon követése a Szamlazz.hu rendszerében történik.

Megőrzés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 • Yettel Magyarország Zrt.

A mobiltelefon fIotta szolgáltatást a Yettel végzi.

Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezelik. Ha a továbbiakban már nincs szükségük a személyes adataira, azokat törlik.

Az adott adatkezelési céloknál alkalmazott megőrzési időről a vonatkozó adatkezelési tájékoztatóikban talál bővebb tájékoztatást. Az adatmegőrzési határidők nagyon eltérőek lehetnek, biztonsági célokból kezelt videofelvételek esetében a megőrzési idő jogszabály alapján például 30 munkanap, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (pl. az előfizetői díjról kiállított számlákat) és ezek mellékleteit, 8 évig kell megőrizniük.


III. Adattovábbítás

Szolgáltató azon Tagok adatait továbbítja a mobiItelefon szoIgáItató felé, akik igénybe veszik Szolgáltató mobiIteIefon fIotta szolgáltatását.


IV. Adatbiztonság

 1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége érdekében.

 3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és azért, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

 5. A Szolgáltató a fenti kötelezettségei teljesítése érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

 6. Adatvédelmi incidensek esetére követendő eljárás részletes szabályait Szolgáltató belső biztonsági szabályzata tartalmazza.

V. Az adatkezeléssel érintett jogai

 1. Az érintett – a Szolgáltató 1. pontban rögzített elérhetőségein keresztül írásban - kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy adjon tájékoztatást részére személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 2. Az érintett kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 3. A Szolgáltató helyesbíti a személyes adatot, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll.

 4. A Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett ezt kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével korábban archiválásra került oldalakért, ezeket a keresőmotor működtetője tudja eltávolítani, a törlést nála kell kezdeményezni.

 5. A Szolgáltató a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról, illetve az adatok törléséről az érintettet értesíti. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére, illetve a korlátozás végrehajtására 30 nap áll Szolgáltató rendelkezésére.

 6. Az érintett, amennyiben úgy véli, hogy Szolgáltató adatkezelése folytán jogsérelem érte, panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


VI. NYILATKOZAT

 1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

 2. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással, annak működtetésével kapcsolatos adatkezelése mindenkor megfelel a jelen dokumentumban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglaltaknak.

 3. Szolgáltató jelen tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a www.jolfizetok.hu weboldalán (a továbbiakban: „Honlap”). Az adatvédelmi tájékoztató módosításai ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Kávás, 2022. szeptember 1.