Asteja

Post date: Mar 10, 2016 11:50:32 AM

Seznamte se s další yamou - astéja, nebo-li nekradení अस्तेजा. Není zdaleka jen o tom, že nekrademe fyzicky. Je to i o tom, že neokrádáme sebe i jiné o čas, nenárokujeme si jejich emoce a myšlenky.

Astéja nám říká, že nenasytné ego chce víc a víc a hledá to ve vnějším světě a v budoucnosti. A přesně tím sami sebe okrádáme o přítomný okamžik.