Aparigraha

Post date: Apr 10, 2016 9:33:37 AM

Poslední z yam je aparigraha – nehrabivost. Nehromadění. Skromnost.

Ukotvení mysli v přítomném tady a teď, kdy není potřeba hledat a získávat nic jiného.

Ani materiální věci, ani fyzické výkony, ani mystické duchovní zážitky. Takhle "prosté" to je, jen tady a teď. Nic dokonalejšího není.