Ahimsa

Post date: Feb 24, 2016 9:09:45 AM

V józe se můžeme řídit pěti doporučeními tzv. yamami.

Tady je první z nich: अहिंसा – ahiṁsā – nenásilí. Spočívá v úctě k všemu živému, k tomu, že druhým neubližujeme, ale také neubližujeme sami sobě. Činem, slovem, myšlenkou.