II Congrés Internacional: Els jocs en la història

LA DIVERSITAT LÚDICA A L'ESCOLA I AL TEMPS LLIURE

Castelló, 8 i 9 de novembre de 2019

Sant Mateu, 10 de novembre de 2019 - Festival MAESTRAT GAMES'19

Organitza:


Col·labora:

Pòster del congrés


Tríptic del congrés


TRÍPTIC_II Congrés Internacional_Els jocs el la història_web.pdf