La pseudociència dels bioritmes

Consulta els articles següents sobre la pseudociència dels bioritmes.


Com són les funcions dels bioritmes?

Comprova amb quina periodicitat es repeteix el cicle doble físic + emocional

Comprova amb quina periodicitat es repeteix el cicle triple físic + emocional + intel·lectual


Investiga què és, en general, una ona sinusoïdal o sinusoide.