Càlcul amb radicals

Un terreny de forma quadrada té una superfície de 6.241 metres quadrats. Quines seran les mesures dels costats d'aquest terreny?

El Lluc vol col·locar una tanca que envolti la seva finca quadrada. Sap que la superfície del seu terreny és 1.849 m2 i que el metre de tanca val 15 euros. Quant costarà cada costat? Quant costarà tota la tanca?

La taula d'una classe té una superfície de 8192 dm2 i la de del racó de lectura la meitat. Quant mesura el costat de la taula de lectura?

cangur 2009 . 2btx
cangur 2005 . 1btx
cangur 2006 . 1btx
cangur 2010 . 2btx